Verwarmingsaudit

Verplichte verwarmingsaudit voor cv-ketels <= 100 kW (kleine installaties)

Oudere verwarmingstoestellen hebben vaak een slecht productierendement.

Vaak is het interessant om een oud verwarmingstoestel te vervangen door een moderne condensatieketel die een veel hoger productierendement behaalt.

Tijdens de verwarmingsaudit van uw centrale verwarmingsinstallatie wordt nagegaan of dit voor uw installatie interessant is of om andere aanpassingen aan de installatie te doen.

De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 20 kW en max 100 kW, moet vijfjaarlijks een verwarmingsaudit laten uitvoeren.

Concreet dient de audit te worden uitgevoerd bij een volgend periodiek onderhoud (jaarlijks in geval van stookolie, tweejaarlijks in geval van gas) waarbij de vijfjaarlijkse frequentie gerespecteerd wordt.

De eigenaar houdt het verwarmingsauditrapport bij zolang het toestel in gebruik is en geen nieuwe verwarmingsaudit werd uitgevoerd.